Catégorie : optimitzem els suports de comunicació online i offline, cerquem noves oportunitats de mercat i proposem accions planificades seguint estratègies específiques per a cada sector, característiques de l’e

optimitzem els suports de comunicació online i offline, cerquem noves oportunitats de mercat i proposem accions planificades seguint estratègies específiques per a cada sector, característiques de l’empresa i objectius.