Catégorie : publicitat, màrqueting i disseny de la petita empresa per ajudar-la a posicionar la seva marca, crear el seu producte i promocionar-lo d’una manera coherent i rendible, en un mercat altament competiti

publicitat, màrqueting i disseny de la petita empresa per ajudar-la a posicionar la seva marca, crear el seu producte i promocionar-lo d’una manera coherent i rendible, en un mercat altament competitiu.